Ny bok: Att driva mindre byggprojekt

Ny bok: Att driva mindre byggprojekt

24 februari 2016

Att driva mindre byggprojekt är en handbok i hur man planerar, leder och genomför mindre byggprojekt med fokus på fastighetssektorn.

Små byggprojekt leds ofta av en person eller en arbetsgrupp som inte har specialkunskaper inom området. För dem ger boken konkret vägledning genom byggprojektets alla skeden. Här beskrivs hur man sköter upphandling och ställer krav på entreprenörer, vad man bör tänka på när man skriver avtal, hur man upprättar administrativ och teknisk beskrivning samt hur man följer upp och avslutar ett byggprojekt.

Boken har tagits fram på initiativ av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och utformats i samarbete med Svensk Byggtjänst.

Praktisk handbok för den som leder mindre byggprojekt© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter