Merlo med el räcker långt – för miljöns skull

Mitt i Stockholm är eldriften uppskattad, för miljöns skull.

Merlo med el räcker långt – för miljöns skull

23 mars 2017

Vid Slussenprojektet i Stockholm och vid testhallsbygget hos forskningsinstitutet RISE i Borås används Merlo Roto Duo-Power med eldrift – för miljöns skull. Tack vare Duo-Powers möjlighet att skifta från dieseldrift till eldrift, vinner byggherrarna Skanska och Frankonia miljöfördelar.

Miljömaskiner är ett krav när Skanska bygger om Slussen på uppdrag av Stockholms stad. En Merlo 40.30 Duo-Power uppfyller kraven och möjligheten att köra maskinen på enbart el har blivit en uppskattad förebild på den centralt belägna byggarbetsplatsen.

Drottningholms Entreprenad AB, DEAB, med maskinföraren Leffe Eriksson kör åt Skanska med en helt ny Merlo 40.30MCSS.

– Jag gör allt med den här maskinen, som att lossa material med gafflar, köra grus med skopa, sköta materialhantering och lyfta material på plats där det behövs. När jag flyttar maskinen mycket använder jag dieseldriften. Men vid allt stationärt arbete är det eldriften som gäller, berättar Leffe Eriksson.

Miljökraven är högt ställda på alla maskiner som används vid det stora Slussenprojektet. Bland annat har alla maskiner miljögodkända oljor, och när det gäller driften har Merlos förmåga att köra på el uppmärksammats som ett stort plus.

I Borås är samma Merlo-modell den perfekta lösningen när RISE Research Institutes of Sweden AB (tidigare SP) bygger en ny stor EMC provningshall i Borås. Alla lyft inomhus görs med eldrift.

Testhallen Awitar har en inre takhöjd på 12 meter och är avsedd för utprovning av fordonselektronik, med speciellt sikte mot självkörande fordon.Awitar blir en världsledande test- och utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem för autonoma fordon och för andra aktiva säkerhetssystem.

Själva bygget av anläggningen ställer stora krav. Ett inre avskärmningsskal inne i byggnaden monteras på stålbalkar för att ge ett fullständigt elektroniskt strålningsskydd mot omgivningen. Monteringen sköts av det tyska företaget Frankonia Gmbh, med en Merlo 40.30 Duo-Power från AB Hüllert Maskin i Vara.

– Merlon är enkel att koppla om till eldrift och maskinen är smidig att köra, säger maskinföraren Kowalski Krzysztof och hans kollega Philippe Bresson.

Bygget av Awitar inleddes våren 2016 och i januari 2018 ska byggnaden stå klar för de första testerna.

FAKTA:

Merlo Roto Duo-Power med kombinerad el- och dieseldrift ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar! Fyra modeller av Merlo Roto säljs med eldrift som extrautrustning, nämligen Merlo Roto 40.26, 40.30, 45.21, och 60.24. Alla är MCSS-modeller med tiltbar hytt.

Merlomaskiner med eldrift är byggda exakt som standardmodellerna, med skillnaden att de har en extra hydraulpump som är eldriven, samt omvandlare för att kunna skifta mellan el- och dieseldrift.

Med eldrift kan alla maskinens stillastående funktioner drivas med el. Stödbenen, bommen, den tiltbara hytten, all hydraulik för lyft och sväng drivs då med el, liksom naturligtvis maskinens alla övriga elfunktioner.

Fotnot:

EMC står för ”Elektromagnetisk kompatibilitet”, dvs förmågan hos en utrustning att fungera utan att störa eller bli störd av annan utrustning i närheten.

Visa alla nyheter