EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi

EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi

01 mars 2016

Höj målet för förnybar energi, inför och höj koldioxidskatter och använd åkermarken för att producera biodrivmedel, ta bort restriktionerna kring att odla energi. Det är några av kraven från Svebio i svaret på en EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030.

– EU:s politik för förnybar energi är halvhjärtad, med ett blygsamt mål på 27 procent 2030. Det betyder att EU fortfarande kommer att vara 73 procent beroende av fossila energislag, och ha långt kvar till ett klimatneutralt energisystem. Målet för förnybart måste höjas.

Detsamma gäller målet för minskade utsläpp av klimatgaser. Mer ambitiösa mål borde vara en självklar följd av att EU ställde sig bakom ett skärpt globalt klimatmål vid FN:s klimatmöte i Paris i december. Det säger Svebios vd Gustav Melin.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter